We nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens serieus en respecteren je privacy. Hierbij houdt True Skin zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Skin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.trueskin.nl Visschersbuurt 1, Papendrecht +31642177999

M. Corvers is de Functionaris Gegevensbescherming van True Skin. Ze is te bereiken via info@trueskin.nl

True Skin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trueskin.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

True Skin verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde mails:

Je ontvangt van ons geautomatiseerde servicemails zoals:

- Orderbevestiging

-Track & Trace mail

-Afspraak herinneringsmail en /of sms

-Verzoek om een beoordeling via het online boekingsplatform www,treatwell.com

Delen van persoonsgegevens met derden:

True Skin verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze service aan je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals aan het online boekingsplatform Treatwell, Laposta voor het versturen van onze nieuwsbrieven, met betalingsverwerkers en bezorgdiensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

True Skin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@trueskin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. True Skin zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. True Skin wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe we persoonsgegevens beveiligen:

True Skin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trueskin.nl

Betalingsinformatie:

We noteren nooit je betalingsgegevens (kaartnummer, Ideal- gegevens) We gebruiken betrouwbare, externe gespecialiseerde partijen om betalingen te verwerken zoals Mollie en Izettle. Zij controleren de gegevens om fraude te voorkomen. Dit beschermt ons beide.

Nieuwsbrief:

Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, sturen we regelmatig nieuwe aanbiedingen en nieuwtjes. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je op ieder moment uitschrijven. Dit doe je door te klikken op de afmeld-link in onze nieuwsbrief. Deze link staat in iedere brief.

Bewaren van je gegevens

True Skin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens blijven bewaard zolang je klant bij ons bent. Daarna bewaren we de gegevens maximaal 3 jaar.

Privacy verklaring